JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE OVIH DELOVA NOVOG BEOGRADA

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE PODRUČJA UZ VINOGRADSKU ULICU, SA SAOBRAĆAJNOM VEZOM DO AUTOPUTSKE OBILAZNICE, GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD I SURČIN – III FAZA, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PREDMETNOG PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 07.09.2021. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu, sa saobraćajnom vezom do autoputske obilaznice, gradske opštine Novi Beograd i Surčin – III faza, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21) oglašava

JAVNI UVID
U

NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE PODRUČJA UZ VINOGRADSKU ULICU, SA SAOBRAĆAJNOM VEZOM DO AUTOPUTSKE OBILAZNICE, GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD I SURČIN – III FAZA, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PREDMETNOG PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID obaviće se od 18. oktobra do 19. novembra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Surčin, Surčin, Vojvođanska 79.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 9. decembar 2021. godie u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Surčin, Surčin, Vojvođanska 79.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 19. novembrom 2021. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*