Najavljena gradnja gondole od Novog Beograda do Čukarice

Osim gondole koja bi povezala Novi Beograd i Kalemegdan, u narednom periodu u prestonici je u planu još jedna žičara – od Novog Beorgada do Košutnjaka, a preko Ade Ciganlije i Makiša.
Sudeći prema izmenama i dopunama plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd, izgradnja kabinske žičare – gondole i pratećih sadržaja predvidviđena je fazno, i to: prva faza: Novi Beograd-Ada Ciganlija-Makiš, a druga faza Makiš-Banovo Brdo-Košutnjak.

– Visinu stubova odrediti prema tehničko-tehnološkim zahtevima žičare i prema uslovu da omogućava neometan kopneni i rečni saobraćaj, odnosno obezbeđuje da donja konstrukcija gondole bude na udaljenju većem od 4,5m od najviše tačke javne saobraćajne površine, 6m od nivoa koridora primarnih infrastrukturnih vodova i 12m od nivoa reke pri najvišem vodostaju – navodi se u dokumentu.
Trasu žičare, kako se ističe, treba planirati sa što manje preloma,a eventualne prelome predvideti na međustanicama. Voditi računa o postojećim i planiranim objektima, kao i o tome da se trasa vodi, gde je to moguće, iznad javnog zemljišta.
Stanice gondole biće locirane, kako se navodi, u neposrednoj blizini terminusa i stajališta javnog prevoza kao i na prostoru u neposrednoj blizini uz izgrađenu saobraćajnu infrastrukturu (trotoare, parkirališta, biciklističke staze).

U skladu sa prostornim mogućnostima i imovinskopravnim odnosima u neposrednoj blizini stanici gondole predvideti mogućnost fazne izgradnje dodatnih kapaciteta za parkiranjem kao i izgradnju biciklističkih i pešačkih staza i povezivanje sa postojećim ili planiranim.
Inače, izgradnja gondole od Novog Beograda do Košutnjaka najavljuje se od 2003. godine.U Savskom amfiteatru, naovdi se u planu, potrebno je planirati i situaciono i nivelaciono definisati dva mosta.
Jedan od mostova (moguća je i tunelska veza), imao bi funkciju integrisanja prostora na desnoj i levoj obali Save, lako dostupan za pešački i javni saobraćaj, a drugi magistralnog ranga, koji bi primarnu uličnu mrežu leve obale Save povezivao sa primarnom mrežom na desnoj obali Save.
Pored navedenog značajno je pomenuti i planiranu vezu Savske i Dunavske padine koja bi se ostvarila tunelom za drumski saobraćaj.

– Tunel je planiran kao produžetak starog Savskog mosta i pruža se ispod Terazijskog grebena ka ulici Despota Stefana. Tačna pozicija tunela data je Planom detaljne regulacije tunelske veze savske i Dunavske padine GO Stari grad, Savski venac i Palilula. Navedena tunelska deonica prema funkcionalnom rangu je u rangu magistralne saobraćajnice. Ovaj saobraćajni pravac ima pored ostalog zadatak rasterećenja centralnog gradskog područja od saobraćajnih tokova na pravcu Novi Beograd-Savski amfitetar-Ada Huja – piše u planu.

Izvor: eKapija

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*