Tri oblakodera u planu na Novom Beogradu – Visina i do 120 metara

Na Bežanijskoj kosi mogle bi da niknu tri visoke zgrade, od kojih su dve visine 100 metara, a jedna 120. Ovo prevdiđa Nacrt izmena i dopuna plana detaljne regulacije područja između Bulevara Arsenija Čarnojevića (autoput), kompleksa studentskog sportskog centra i ulica Blagoja Marjanovića Moše i Partizanske avijacije, Gradska opština Novi Beograd, koji obuhvata površinu od 5,36 ha.
Gradnja nebodera planirana je u okviru urbanističke celine K2, koja je definisana je u delu bloka između saobraćajnice paralelne sa Bulevarom Arsenija Čarnojevića, Ul. Partizanske avijacije, pristupne saobraćajnice i granicom ka zoni sa sportsko-rekreativnim sadržajima, ka Tošinom bunaru.
Kako je navedeno u dokumentaciji, na građevinskoj parceli GP1 dozvoljena je izgradnja jedinstvenog kompleksa koji čini baza i tri tela visokog objekta, čija realizacija može biti fazna. Definisana je jedna zona građenja baze visokog objekta – ZONA B i tri zone građenja tela visokog objekta – ZONA 1, ZONA 2 i ZONA 3.
U okviru ZONE B, u odnosu na kotu terena/pristupa građevinskoj parceli GP1 planirana je izgradnja baze visokih objekata čija je maksimalna visina venca definisana na 19 m, a slemena/venca povučene etaže na 23,50 m.
U okviru ZONE 1 i ZONE 3 – zone građenja visokog objekta dozvoljena je izgradnja dva tela visokog objekta maksimalne visine 100 m.
U okviru ZONE 2 – zone građenja visokog objekta dozvoljena je izgradnja jednog tela visokog objekta maksimalne visine 120 m.
Parkiranje vozila planira se u okviru građevinskih parcela, na njenim slobodnim površinama u okviru i/ili u okviru podzemnih etaža objekata.
Procenat slobodnih i zelenih površina na građevinskoj parceli je minimalno 30%.

U planu zeleni pojas
Urbanistička celina ZP definisana je u površinama javne namene u središnjem delu predmetnog bloka između ulice Nova 1 i integrisane saobraćajnice. Planira se formiranje zaštitnog, barijernog, zelenog pojasa, odnosnooaze kao kompaktne, prirodne, homogene barijere uspostavljene ka urbanističkoj celini K2 odnosno S6, kojaće predstavljati i vizuelnu i ekološku sponu između urbanističkih celina.
Urbanistička celina S6 definisana je u delu bloka između Ul. Blagoja Marjanovića Moše, Ul. Partizanske avijacije, pristupne saobraćajnice i granicom Izmena i dopuna PDR-a ka zoni sa sportsko-rekreativnim sadržajima, ka Tošinom bunaru. Prostor u obuhvatu urbanističke celine S6 je izgrađen.

Nove saobraćajnice
Na području su planirane tri nove saobraćajnie- Nova 1, Nova 2 i Nova 3.
Ulica Nova 1, je dvosmerna saobraćajnica sa po jednom trakom po smeru, trotoarima i čini vezu između Ul. Partizanske avijacije i Ul. Nova 2, a preko koje se dalje može ostvariti veza sa Ul. Nova 3 i Ul. Blagoja Marjanovića Moše.
Ulica Nova 2 jeste dvosmerna saobraćajnica sa biciklističkom stazom, trotoarom, po jednom trakom po smeru, podužnim parkiranjem i drvoredom. Ulica Nova 2 čini vezu između Ul. Blagoja Marjanovića Moše i Ul. Nova 3.
U nastavku ulice Nova 2, preko autoputa, planira se pešačko-biciklistička pasarela do regulacione kompleksa Sportsko – rekreativnog centra 11. april.
Zeleno ostrvo je planirano na raskrsnici ulica Blagoja Marjanovića Moše i ul. Nova 2.
Ulica Nova 3 je dvosmerna saobraćajnica sa po jednom trakom po smeru, parkiranjem sa drvoredom, biciklističkom stazom, obostranim zelenim pojasom i trotoarima. Ulica Nova 3 čini vezu između Ul. Nova 2 i Partizanske avijacije i povezuje kompleks sportskog centra sa Ul. Partizanske avijacije.

eKapija

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*