Uklanjanje suvih stabala na Novom Beogradu

JKP „Zelenilo – Beograd” će sutra, 29. septembra, izvršiti radove na uklanjanju jednog potpuno suvog drvorednog stabla platana u Bulevaru Mihajla Pupina, preko puta Starog Merkatora, saopštavaju iz ovog gradskog preduzeća. Po završenoj intervenciji biće izvršen utovar i odvoz drvne mase. U periodu mirovanja vegetacije, na ovom mestu posadiće se nove sadnice platana.

U narednim danima, takođe na Novom Beogradu, u drvorednom nizu na parkingu ispred zgrade „Energoprojekta”, planirano je uklanjanje dva rizična stabla javora, koja će takođe biti zamenjena novim stablima u toku jesenje sadnje.

Radovi se vrše u skladu sa Odlukom o uređenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina po kojoj je ovo preduzeće dužno da sa javne zelene površine, prema godišnjem programu, uklanja stabla ili delove stabala koja su suva, obolela, fiziološki prezrela, sa aspekta bezbednosti kritična (stabla u procesu izvaljivanja, rizično nagnuta, visoko izrasle krošnje i slično), oštećena od elementarnih nepogoda, saobraćajnog udesa i slično, kao i da primenjuju redovne mere nege.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*