Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas su izvršeni radovi na sledećim lokacijama:

Košenje Bulevar Zorana Đinđića, Blok 2, skidanje nanosa sa čvrstih zastora Blok 38, orezivanje žive ograde Blok 11b – 11c, Blok 7 – 7a, okopavanje perena Bulevar Mihajla Pupina, pranje čvrstih zastora Blok 1, 3, 7-7a, obnova travnjaka šetalište Lazaro Kardenas Bloka 44, čistoća 2. smena;

Košenje park Ušće Blok 10, Bulevar Zorana Đinđića, zalivanje sadnica park Ušće Blok 15, Arena, leva obala Save, mehaničko uklanjanje trave sa čvrstih zastora, seča izbojaka i zaperaka, orezivanje šiblja Park prijateljstva, seča podrasta, izdizanje krune stabala Blok 22, oblikovanje krune stabala Blok 19a, čistoća 2. smena;

Izdizanje krune stabala, orezivanje šiblja Blok 44, oblokovanje krune stabala Blok 63, Blok 64, utovar Blok 64, Blok 62, obnova travnjaka šetalište Lazaro Kardenas Bloka 44, čistoća 2. smena;

Ekipa 15: košenje Blok 44, neuređena površina Bloka 70a;

Obnova travnjaka šetalište Lazaro Kardenas Bloka 44, čistoća 2. smena;

Ekipa 16: košenje MZ Ledine.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*