Rani javni uvid povodom plana detaljne regulacije za izgradnju cevovoda čiste vode (Novi Beograd)

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 23.03.2021. godine, uputila Elaborat za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za izgradnju cevovoda čiste vode Ǿ1200 duž ulica Nikole Dobrovića, Partizanske avijacije i Peđe Milosavljevića, Gradska opština Novi Beograd na rani javni uvid, na osnovu člana 45a, Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20)

O  G  L  A  Š  A  V  A

RANI JAVNI UVID

povodom izrade

PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU CEVOVODA ČISTE VODE Ǿ1200 DUŽ ULICA NIKOLE DOBROVIĆA, PARTIZANSKE AVIJACIJE I PEĐE MILOSAVLJEVIĆA,

GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD

  1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu), u periodu od 12.04.2021. godine, zaključno sa 26.04.2021. godine svakog radnog dana od 9,00 do 18,00 časova.
  1. U toku ranog javnog uvida, elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi“.
  1. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, ul. 27 marta br. 43-45 (u suterenu).
  1. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 26.04.2021. godine.

Izvor: novibeograd.rs

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*